Det er nesten like fascinerende å lese Håkon Bleken som å betrakte hans malerier. Det er kanskje derfor Adresseavisen med jevne mellomrom gir kunstneren mulighet til å skrive for et større publikum i spalten Signert.

håkon.bleken

Ved inngangen til helgen setter Håkon Bleken tidligere biskop Gunnar Stålsett på skolebenken – i norsktimen. Bleken har noe han vil lære den gamle biskop om sammensetninger av antonymer.

Bleken viser til en konfirmasjonsgudstjeneste Stålsett har holdt, og sikter trolig til den biskopen holdt i Vestre Aker kirke den 20. desember, 2015. (Omtalt her).

Biskop Gunnar Stålsett holdt konfirmasjonspreken der han omtalte flyktningsituasjonen. Jeg skal ikke blande meg, det er for komplisert og for langtrekkende til denne korte artikkel, men jeg merker meg at også han preket om gode og onde mennesker – i hvert fall om det gode og det onde – og Sylvi Listhaug hørte så absolutt ikke til de førstnevnte. Særlig mislikte han ordet «godhetstyranni» og da ikke bare ordets mening, men også ordet som ord i det det, etter hans mening ikke gikk an å sammensette et positivt ord med et negativt; det vil si godhet og tyranni. Men da vil jeg henlede biskopens oppmerksomhet på for eksempel «rålekkert» eller enda sterkere «dritlekkert» som vel er toppen av uttrykk for begeistring. Hvis en ung mann sier at «det var en dritlekker dame», kan man være sikker på at det kommer fra det innerste indre, ja nærmest fra de edlere deler – ja, da tenker jeg selvfølgelig på hjertet.

(…)

Nei, min gode mann, motsetninger er ikke nødvendigvis forkastelig, jeg vil heller si tvert imot, de fremhever og forsterker hverandre.

Håkon Bleken, en fabelaktig maler, en dyktig skribent og en god norsklærer!