Biskop Gunnar Stålsett i Oslo Tingrett, tiltalt for å ha benyttet seg av ulovlig arbeidskraft.
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Påtalemyndigheten mener den 84 år gamle pensjonerte biskopen må sone fengselsstraff for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker i elleve år.

Stålsett, som var biskop i Oslo, ankom retten noe før klokka 9.30. Han har avgitt en uforbeholden tilståelse overfor politiet og får en enklere behandling i retten.

Bestrider ikke faktum

– Jeg bestrider ikke faktum i saken slik det kommer fram av siktelsen. Jeg erklærer meg skyldig i å ha gitt lønnet arbeid til Lula Tekle, en ureturnerbar asylsøker fra Eritrea, sa Stålsett i sin forklaring.

– For meg handler denne saken om det jeg holder for å være en etisk begrunnet plikt til å hjelpe en ikke-returnerbar asylsøker, og gjøre det på en måte som også ivaretar hennes verdighet, og som kan gi henne håp, sa Stålsett videre i forklaringen.

Uten skattekort

Stålsett forklarte at han i 2008 ikke fikk betale ut lønn til kvinnen fordi hun hadde fått skattekortet inndratt. Han understreket at denne saken ikke dreier seg om kvinnens asylstatus, og at den eventuelt må overprøves i en egen rettssak.

– Konflikten mellom grunnleggende verdier og lovens bokstav kan i enkelte tilfeller bli så skarp at den erfares slik at en ikke har noe annet valg enn å bryte loven og ta de rettslige følgene av det. Det ble min situasjon, sa Stålsett.

Han kaller situasjonen for en samvittighetskonflikt.

– Jeg står inne for det valget jeg måtte ta. Derfor er jeg her i dag, sa Stålsett.

Den eritreiske kvinnen har fortsatt arbeidet og mottatt penger helt fram til nå, og Stålsett sier at han vil fortsette med det fram til det foreligger dom i saken.

Aktor møtt av latter

For påtalemyndigheten møtte politiadvokat Andreas Meeg-Bentsen.

– Det er uheldig at siktede, med den påvirkningskraft han har, har valgt å ikke følge loven, sa politiadvokaten.

Han vektla at Stålsett var klar over at han gjorde noe galt, og at det skjedde over en lang periode. Han framholdt også at det er «et element av vinning» i saken.

– Det er en gjenytelse for de penger han har betalt, sa aktor – til kraftig latter fra salen.

Aktor mener det ikke er noen formildende omstendigheter i saken, og han mener at en straff på 45 dagers ubetinget fengsel er riktig, da med en strafferabatt på 15 dager.

Asylsøkeren i salen

Blant tilhørerne i den stappfulle saken er Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) og journalist og aktivist Erling Borgen, samt den tidligere Sør-Hålogaland-biskopen Tor B. Jørgensen, som er leder i Mennesker i Limbo. Lula Tekle er også til stede.

I sal 227, der saken går, er det anslagsvis 100 mennesker, inkludert presse.

Den tidligere Oslo-biskopen er klar for å gå i fengsel, men karakteriserer behandlingen av ureturnerbare asylsøkere som en fundamental utfordring for rettsstaten og verdiene som ligger i et humanistisk og kristent menneskesyn.

Saken ble kjent da Gunnar Stålsett fortalte om ansettelsesforholdet i et intervju i Vårt Land i august i år. Tre måneder senere var siktelsen klar.