Jus handler også om empati, hevder tidligere biskop Gunnar Stålsett. Han kunne vanskelig ha tatt mer feil. Jussen påvirkes av ideologi og følelser, men det strider mot rettstenkningens elementære prinsipper. Medynk er ikke galt, men nåde kan ikke alltid gå for rett. Heller ikke Jesus kom for å oppheve loven.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.