Innenriks

Groruddalen: I bydel Alna har kvinnene Nasreen Begum og Fawzia Dahir Mohammed nylig stiftet noe de kaller «Bydelsmødre.» De jobber med å skape aktivitet blant bydelens kvinner. Ting som på mange måter fungerte bra i tidligere tider, fungerer svært dårlig i det multikulturelle Groruddalen.

Fremmedkulturelle kvinner utgjør en stor del av bydelens kvinner, og disse kvinnene må ha hjelp til aktivitet. De vet ikke selv om sine ressurser. Alle lovordene om det harmoniske multikulturelle samfunnet kan én etter én kastes på skraphaugen. Folkene som skal bidra med å sikre Norges fremtid klarer ikke å aktivisere seg selv.

Bydelsmødre er en frivillig forening, og drives av Begum i Bydel Alna. Målet er å skape engasjement og aktivitet blant kvinner med minioritetsbakgrunn. Nylig fikk de midler fra ExstraStiftelsen. Midlene vil vare over to år.

—-

Gjennom mitt arbeid har jeg sett at det er mange kvinner som ikke vet om sine ressurser. Vi ønsker å støtte dem, og hjelpe dem til å oppdage og bruke sine egne evner.

—-

I prosjektbeskrivelsen til ExtraStiftelsen skriver foreningen slik: «På grunn av manglende kunnskap om samfunnet får mange kvinner med minioritetsbakgrunn ikke den hjelpen og støtten de har behov for. De kjenner ikke sine muligheter, rettigheter og plikter. Bydel Alna har mange kvinner som ikke er yrkesaktive. Bydelsmødrene besøker kvinnene i sitt lokalområde og snakker med de om det som er relevant for den enkelte.»

Et raskt søk på Facebook avdekket over 20 grupper med «bydelsmødre» i Danmark.

1376426_1381860745386651_519338445_n

Bydelsmødre fra Viby i Danmark

groruddalen.no