Innenriks

Akers Avis Grorudalen dekker valgkampen i Groruddalen.

Det har nylig vært en politisk debatt i bydel Alna i Groruddalen. Der uttalte Rødts Mari Ystadnes Fjedstad seg om innvandrere.

Rødts Mari Ystadnes Fjeldstad mente kampen mot forskjellene er den viktigste saken i kommunevalget.

– Vi opplever det ikke som problematisk at det er mange innvandrere i bydelen, for de er akkurat som oss. Derimot mener vi at kampen mot forskjells-Alna er det viktigste vi står overfor nå.

Vi får også vite litt om demografien i bydel Alna.

Halvparten av innbyggerne i bydel Alna har innvandrerbakgrunn, og internt i bydelen er levekårsforskjellene store. Endre Bodahl (FrP) tar til orde for å stoppe innvandringen til Groruddalen for å bruke ressursene på å integrere de som bor her i dag.

Artikkelen står på trykk i Aker Avis Groruddalen 2. september.