Nytt

EU-kommisjonen anslo nylig at det står nye to millioner klare til å ta seg til Europa, og de vil komme innen utgangen av 2017. Men Tysklands utviklingsminister Gerd Müller sier at det er snakk om ti millioner, riktignok over en noe lengre periode.

Müller sier at båten allerede er full. Europa klarer ikke et nytt år som det i 2015. gerdmüller

 

Tysklands utviklingsminister, Gerd Müller, snakket nylig om et vesentlig høyere tall, opp til ti millioner over en lenger periode, i et intervju med Bild Am Sonntag.

Her advarer han mot et enda større sammenbrudd, hvis det i 2016 også kommer en million flyktninger og immigranter til Europa.

»Vi trenger å få ned antallet. Hvis det kommer en million som sist år, så kan vi ikke lenger integrere dem«,  sier han.

Tap av autoritet

Når en tysk statsråd sier at EU-kommisjonen har mistet «en stor del» av sin autoritet, skal man spisse ører. Dette er det samme som å si at man må legge om kursen og innstille seg på nye realiteter. Denne realitet er at Schengen har brutt sammen.

»Europa-Kommissionen har mistet en stor del av sin autoritet på grunn av krisen. Beskyttelsen av de ytre grensene fungerer ikke. Schengen er brutt sammen, og en rimelig fordeling av flyktninger har ikke funnet sted,« sier han.

Det er et prestisjetap uten like.

Bild