Nytt

Den svenske regjering forlenger grensekontrollen med én måned og varsler at den vil bestå så lenge EU ikke får kontroll med sine yttergrenser og blir enige om en felles løsning på flyktningtilstrømmingen. Ingen deler virker sannsynlig i overskuelig fremtid.

 Vi går från ett brådskande till ett planerat förfarande, och anledningen är att det vid en samlad bedömning fortfarande finns risk för ordning och säkerhet, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) till TT.

Han ser inte framför sig något snabbt avvecklande av gränskontrollerna.

– Min bedömning är att det är två faktorer som avgör. Dels att EU och Schengen får kontroll över yttre gräns, dels att EU tar ett gemensamt ansvar för flyktingsituationen. Gör man det, kan vi trappa ned, säger Ygeman.

Sverige har fått hjelp av danske tjenestemenn med kontroll på dansk side av Øresundsbroen. Alle må vise ID, men det forhindrer ikke at man kan søke om asyl på grensen.

http://www.expressen.se/kvallsposten/regeringen-forlanger-granskontrollerna/

1056x0(ByContainerAndImageFill_CutTopBottom_Transparent_True_False_Undefined)