Tavle

NRK-programmet Året med Kongefamilien ble sendt på Nyttårsaften. Programleder og intervjuer var Nadia Hasnaoui. På et tidspunkt får Kongen spørsmål om det flerkulturelle vil forandre hvordan vi ser på det å være norsk. Kongen velger å stille et spørsmål tilbake: Hva er norsk?

Selv Norges Konge går langt i å avvise at noe er norsk.

Kongen uttalte også at nordmenn har godt av det flerkulturelle. Vi vil få slipt kantene våre. Med prognoser på 100 000 asylsøkere i året er det ingen tvil om at nordmenn blir slipt. Ut av historien.

Senere i programmet er han filmet i Australia under et statsbesøk. Representanter fra urbefolkningen, aboriginere, fremfører en dans. Kongen er begeistret og påpeker at det er viktig at de får ta vare på sin kultur og vise den frem. De var tross alt først i Australia.

Så var det dette norske da. Er Harald nordmennenes Konge?