Nytt

Innvandringsminister Sylvi Listhaug la frem forslag som var som en rød klut for asyllobbyen. Man hørte formelig hvordan de kvesset knivene. Men det store oppgjøret uteble. I stedet ble det klart at et flertall på Stortinget slutter opp om Listhaug. Tyngst veier det at Arbeiderpartiet ved Trond Giske backet henne:

– Jeg synes Listhaug og regjeringen i stor grad viderefører hovedlinjene i Stoltenberg-regjeringens og Solberg-regjeringens flyktning- og asylpolitikk, samt det som ligger til grunn for asylforliket i Stortinget før jul. Vi er i stor grad enig i at vi skal ha en streng linje, sier nestleder Trond Giske til VG, men peker på at han mener regjeringen vil bruke for lite ressurser på integrering.

Mediene forsøker å kjøre frem stemmer som skal male Listhaug i de mørkeste moralske farger, som asyladvokat Arild Humlen, SVs innvandringspolitiske talskvinne Karin Andersen. Men hvem tar lenger Andersen alvorlig? SV er ved å melde seg ut av asyldebatten og orienterer seg etter et kart som baserer seg på virkeligheten før den eksplosjonsartede migrasjonen til Europa.

Hovedfeltet av partiene har altså brutt ut av alliansen med mediene om å drive den nåværende asylpolitikken noen omdreininger til: Det kunne gitt 100.000 asylanter neste år, ifølge UDI-direktør Frode Forfang. Det tar ikke Stortinget sjansen på.

Men mediene fortsetter å utfordre og ønsker omkamp. Det fikk de ikke tirsdag. TV2 hentet inn en professor Jørgen Carling som fortalte hvilket grusomt menneske Listhaug er som vil frata enslige mindreårige noen av de rettighetene norske barn har. Hun vil sende dem hjem når de er 18, hvis de mangler beskyttelsesbehov. TV2 billedbela innslaget med tåredryppende bilder av asylbarn som gråt på greske strender. Regien blir litt for tydelig: Folk begynner å gjennomskue at det er kynisk manipulering av følelser. Hvis ikke mediene passer seg vil de få et backlash, slik at folk ikke lar seg bevege. Man kan lyve noen ganger, men ikke hele tiden. Reporteren sa at familier sender eldste sønn eller faren til Europa for at han skal kunne hente resten av familien hit. Det lød dermed som om han påtok seg et ansvar på vegne av familien. Men inntrykket av alle de unge mennene er noe helt annet: av menn i sin beste alder som forlater sine familier for å søke en bedre fremtid i Europa, men ikke har forutsetninger for å innfri samfunnets forventninger og krav.

Det er dette siste Listahaug våger å si høyt: Vi må stille krav som samfunn, og hun lister opp språk og arbeid. Integrering skal bety noe. Det skal være en egeninnsats. Det er nye toner.

Sylvi Listhaug 29.12.15

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/frp/frp-listhaug-om-asyl-slakten-kritikken-gaar-ikke-inn-paa-meg/a/23587751/