Innenriks

Når ble det akseptabelt for venstresiden å godta kvinneundertrykking fordi det var i tråd med religiøse påbud? spør tidl. filosofilektor.  Aftenposten