Kommentar

Arafat som norsk ikon

Norske holdninger til Yasser Arafat vitner om at Norge befinner seg i en pre-911 verden. Der fremstår Arafat fremdeles som en moderat sentrumsfigur, om enn med noen tvilsomme trekk, slik som nepotisme og egenrådighet. Han er fremdeles symbolet på palestinernes kamp, og et legitimt sådant.

Man har bare i liten grad fått med seg at Arafat er mer eller mindre diskreditert i internasjonale fora: Omslaget kom for alvor med våpensmuglingen på skipet Karine A. I Norge så man bare et israelsk spill, man tok ikke til seg opplysningen om at det var Arafat som sto bak. Han forberedt seg på krig. Det ga også perspektiver tilbake på Camp David og Taba-forhandlingene: Arafat ville ta med våpen det han kunne fått ved forhandlingsbordet! Slik har palestinernes tragiske kamp vært hele tiden, og Arafat er dets fremste symbol.

I Israel har man hele tiden sagt at palestinerne nå må fåt sitt Altalena. Det var et skip som innsmuglede våpen som Begin og Stern-gjengen sto bak. Ben Gurion ville ikke noen selvstendig milits, og fikk Haganah til å beskyte skipet. Flere mennesker ble drept, men det var prisen han var villig til å betale. Israelerne mener PA for lengst burde gjort det samme. Noe blod vil måtte flyte for å bringe Hamas og de andre under kontroll. Men Arafat har vist at han aldri har tenkt å gjøre det: Han bruker disse gruppene i sitt spill.

Det har det internasjonale samfunn oppdaget for lenge siden. Oppslutningen om Arafat er derfor meget lunken. Han er gårsdagens mann.

Noe annet er at den israelske regjering oppfører seg som en episode i Sopranos. Bildet er ikke mittt men David Aaronovitch sitt i Guardian. Derfra låner jeg også bildet: to snatch defeat from the jaws of victory.

USA presser nå Israel til ikke å la sikkerhetsgjerdet gå østover, og inn på Vestbredden. Israel har foreløpig utsatt beslutningen om hvor det skal gå. Men, som Economist skriver, en ny bombeaksjon, og regjeringen lar det gå østover for å innbefatte bosetningene. Sharona vil ha i pose og sekk. Det er mildt sagt farlig for Israel. Han kan risikere å bli sittende igjen med ansvaret for 3,5 million palestinere på de okkuperte områdene. Krismaksimering er russisk rulett.