Nytt

SV-representanten Bård Vegar Solhjells reise til Øst-Jerusalem med påfølgende pressemøter illustrerer hvordan Palestina-konflikten er blitt norsk innenrikspolitikk. Liksom partileder Kristin Halvorsen drev norsk valgkamp i Pakistan, driver Solhjell nå norsk innenrikspolitikk i Øst-Jerusalem.

Men det skjer uten at israelske myndigheter har anledning til å kommentere, og uten bevåkning av israelske medier. Det er Solhjells soloshow overfor norske journalister. De israelske har ikke en gang mulighet til å forstå hva som foregår eller blir sagt.

Men indirekte er de part i saken, og det som utspiller seg går ut over deres renommé i Norge.

Men det bekymrer ikke Solhjell nevneverdig, kan det se ut som. Han kom til dekket bord: Flyktninghjelpen sto klar og tok ham umiddelbart til en palestinsk familie i Øst-Jerusalem som er truet av utkastelse. Det bor israelske settlere i et tilbygg. En settler kom ut og diskuterte med Solhjell, uten å være klar over at hans ord ga ekko i et land langt unna.

Solhjell virket ikke å ha satt seg plagsomt mye inn i stoffet. Det er nettopp det som er kjennetegnet på at det er innenrikspolitikk: man scorer poeng og er ikke så nøye med presisjonsnivået.

Kanskje Solhjell vek unna: Jerusalem er komplekst. Begynner man å sette seg inn i sakene blir det ikke like lett å komme med punchlines. Bla. skrev Herald Tribune for en tid tilbake om at Israel satte stopper for at palestinere i Øst-Jerusalem kunne ta seg ektemake fra territoriene. Det var snakk om flere titusen nye innbyggere. Innbyggerne i Øst-Jerusalem nyter godt av israelske trygderettigheter. Det ble for dyrt. Sikkert også uønsket politisk.

Men det viser at bildet er mer nyansert enn den sort-hvitt-fremstillingen Solhjell gir.

Idag følger han opp med en artikkel der han ber om målrettede sanksjoner mot Israel.

– Men vi må stille krav til Israel for å gi landet adgang til å delta i internasjonale organisasjoner, som OECD. Videre må vi vurdere muligheter for toll og andre restriksjoner på varer som er produsert på okkupert område, mener Solhjell.

Solhjell presiserer at dette ikke er det samme som en handelsboikott, et forslag SV lanserte for noen år siden, og som ikke slo an hjemme.

Han tar en sveiptur innom Hamas og innrømmer at heller ikke de oppfører seg som ønsket. Men det er Israel som får hovedskytset.

– Det er Israel som etter min oppfatning må ta ansvaret for at det foreløpig ikke finnes noe forhandlingsbord å komme til. Palestinerne har også store utfordringer, men for det internasjonale samfunn er det makt bak kravene overfor Israel som er det viktigste, og det er først og fremst her Norge bør spille en lederrolle.

«Makt bak krava» er gammel venstresvada. Solhjell går i virkeligheten inn for at Israel skal isoleres i internasjonale fora, og vil at Norge skal gå foran. Det vil være det samme som å søke aktivt ledtog med land som Iran og organisasjoner som OIC.

– Bruk sanksjoner mot okkupasjonen