Kort

Tyske myndigheter mener en av tre «syriske» asylsøkere ikke er syrisk. I Norge har under én prosent fått avslag på det grunnlaget. NRK