Innenriks

Fatema Al-Musawi, en ung kvinne på 19 år, skriver i Aftenposten om hvor viktig det er å få lov til å iføre seg hijab i barneårene. Hun mener et forbud mot hijab være et brudd mot menneskerettighetene og religionsfriheten. Fatema Al-Musawi begynte med hijab da hun var åtte år gammel og lærte mer om meningen med dette hodeplagget. Hun skjønte at hijab var hennes identitet.

Meningen med hodeplagget unnlater hun å fortelle leserne om.

Selvfølgelig finnes det dessverre jenter som blir påtvunget hijab, men dette gjelder ikke alle. Da jeg var åtte år og gikk på barneskolen, valgte jeg selv å bruke hijab.

Jeg hadde sett på det som krenkelse av mitt privatliv og min religiøse frihet om jeg hadde blitt tvunget til å slutte, på grunn av et lovverk som jeg mener strider mot menneskerettighetene.

—-

Jeg synes at hijab er fint og utrolig vakkert. Jeg så opp til min mor og ville gjøre som henne. Jeg begynte med hijab, og lærte mer om meningen bak.

Jeg skjønte at dette var meg. Min identitet. Dette er veien jeg vil gå.

Da jeg ble eldre vurderte jeg igjen om hijab er noe jeg ønsker å gå med, uten foreldre. Jeg konkluderte med at dette er min frihet. Dette er min rett.

Forbud mot hijab bør også føre til forbud mot barnedåp mener Al-Musawi. Det er på sin plass å minne om at man kan melde seg ut av kirken senere i livet. I Norge er ikke dette normalt regnet med fare for hverken liv eller sosial utstøtelse.

Skal man forby hodeplagget på barneskolen fordi barnet ikke får velge selv, mener jeg at også barnedåp bør være forbudt.

Barnet får ikke selv velge om det skal døpes eller ikke, det velger foreldrene.

Igjen, dette kommer i strid med religionsfriheten om man ikke får velge selv.

SiD-Aftenposten