Sakset/Fra hofta

Per Olav Ødegård er utenrikskommentator i VG. Han har ingen høye tanker om de østeuropeiske landene som nekter å bøye seg for Angela Merkels innvandrings regime. Det er Visegrad fire-gruppen (V4): Ungarn, Polen, Tsjekkia og Slovakia som er problemet. Det å ta vare på sitt eget land og folk er ikke ønskelig i det politisk korrekte Europa. Verden skal reddes for europeernes penger. Europa skal befolkes av et stadig økende antall muslimer. Nekter man dette blir man stemplet som en sviker. Man deler ikke byrdene som er brakt til Europa gjennom åpne grenser.

Det multikulturelle samfunnet har en motsatt måte å vokse på enn hva vi er vant med.  Skal det vokse må den opprinnelige kulturen la seg erobre av fremmede kulturer. Andre kulturer ekspanderer og har ekspandert ved å legge andre under seg. Er underkastelse det ultimate målet?

Da V4-landene vel hadde funnet sin plass i det nye Europa forsvant noe av motivasjonen i det regionale samarbeidet. Mange hadde avskrevet gruppen som et effektivt politisk verktøy. Det var for tidlig. Flyktningkrisen har gitt V4 et nytt prosjekt. Nå samordner de sin flyktningpolitikk, som motvekt til den kurs Tyskland har valgt.

Professor Vladimir Handl ved Instituttet for internasjonale relasjoner i Praha sier til Financial Times at Visegrad fire-gruppen kan bli en plattform for en koordinert populistisk opposisjon til hovedstrømningen i Europa i forhold til flyktningkrisen.

Under toppmøtet mellom de fire, i tillegg til Kroatia, ved Balatonsjøen i oktober ble interessefellesskapet tydelig. I det kulturelt konservative Øst-Europa har nasjonalisme og populisme fått en ny vår.

Det er en utfordring for de liberale, demokratiske krefter som har forenet Europa etter den kalde krigen. Og det er et tankekors at en gruppe land, som har mottatt milliarder av euro i støtteordninger det siste tiåret, ikke vil dele byrdene i en krisetid for EU.

Prague-anti-migrant-demonstration-640x480

VG  Visegradgroup.eu

Les også

-
-
-
-
-