Sakset/Fra hofta

I skyggen av valgkampen og terrorismen skjer det interessante ting politisk i EU for tiden.

Frankrikes president Emmanuel Macron er ivrig etter å få hele unionen med seg på en reform av arbeidsmarkedet som han har tatt mål av seg til å gjennomføre på hjemmebane, og har med det formål for øye hatt møter med statslederne i Østerrike, Tsjekkia, Slovakia, Romania og Bulgaria.


Bohuslav Sobotka i Berlin den 3. april 2017. Foto: Hannibal Hanschke / Reuters / Scanpix.

I forbindelse med et av møtene, som fant sted i Salzburg, ble Tsjekkias statsminister Bohuslav Sobotka intervjuet av Die Presse.

Den østerrikske avisen spør først Sobotka om interne tsjekkiske saker, men det mest interessante i intervjuet har med EU-politikk å gjøre. Tsjekkia er ingen motstander av europeisk integrasjon, sier statsministeren.

Die Presse: Frankrikes president Macron har vært et friskt pust i EU. Hva slags ny dynamikk forventer De i EU etter valget i Tyskland den 24. september?

Bohuslav Sobotka: Sammen med land som Frankrike, Tyskland, Spania og Italia forsøker Tsjekkia allerede å gjøre fremskritt på områder som felles forsvar. Etter valget i Tyskland vil diskusjonen om tettere integrasjon i eurosonen intensiveres.

Macron ønsker seg et felles budsjett, en finansminister og et parlament for eurosonen. Men Tsjekkia er ikke med i euroen. Frykter De at Deres land ender opp i periferien av EU?

Vi ønsker ingen grøfter mellom eurosonen og resten av EU. Vi vil fremme samholdet og samtidig respektere at eurolandene styrker sitt samarbeid.

Samholdet settes imidlertid på prøve av at de østeuropeiske landene nekter å være med på EUs omfordelingsprogram av asylsøkere.

Tsjekkia er på kant med EU i andre sammenhenger. Landet nekter å ta imot sin tildelte kvote av flyktninger, og EU-kommisjonen har satt i gang en overtredelsesprosedyre. Under hvilke betingelser ville Tsjekkia være rede til å ta imot i det minste et symbolsk antall flyktninger?

Visegrad-gruppen har en felles holdning: Vi avviser forpliktende flyktningekvoter. Vi ville sette stor pris på om Europa beskyttet sin yttergrense bedre.

Sobotka, som er sosialdemokrat, legger ikke på noen måte skjul på grunnene til de fire landenes (Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia) standpunkt:

Inntak av flyktninger bør alltid forbli et nasjonalstatlig anliggende. I Europa ser vi altfor ofte problemer med integrering av mennesker som kommer fra en annen kulturell eller religiøs krets.

Men i Tsjekkia bor det nesten ingen muslimer.

Vi har bare et lite muslimsk miljø i Tsjekkia, og det er ikke radikalisert. Tatt i betraktning problemene i andre europeiske land, vil vi ikke ha flere muslimer i Tsjekkia.

Den tsjekkiske statsministeren sier dette åpenbart fornuftige med den største selvfølgelighet. I Vest-Europa er noe slikt enn så lenge nær politisk og juridisk umulig.