Nytt

Strengere grensekontroll fungerer ikke som forventet. Russland nekter å ta i mot enkelte av asylsøkerne som Norge avviser på grensa.

Det snakkes om det gode naboforholdet mellom Norge og Russland. Et forhold som de siste månedene har vært preget av at Russland har sluppet mengder av asylsøkende personer frem til grensa. Det er vel bare å takke og bukke.

Russland nekter å ta i mot enkelte av asylsøkerne som norske myndigheter har avvist ved grensestasjonen ved Storskog i Finnmark. Ordfører Rune Rafelsen i Sør-Varanger frykter at uenighet om flyktningene kan gå ut over det gode naboforholdet til Russland.

Aftenposten