Nytt

En nederlandsk domstol kom torsdag til at myndighetene ikke har noen plikt til å forsørge asylsøkere som har fått avslag. Hverken tak over hodet eller mat.

Den hollandske domstol Raad van State, som vurderer hvorvidt tiltag fra landets regering er i strid med love og konventioner, har torsdag truffet en opsigtsvækkende afgørelse.

Man har nemlig vurderet, at det ikke er i strid med Den Europæsike Menneskerettighedskonvention, når den hollandske regering nægter afviste asylansøgere helt basale fornødenheder som mad og et sted at bo, hvis de nægter at rejse ud af landet.

Holland opererer nu med såkaldte «seng, bad og brød»-steder, hvor man gav asylansøgerne hjælp uagtet deres status. Her sætter man afviste asylansøgere ind på særlige steder under særlige betingelser og giver dem hjælp.

Men hjælpen er nu reduceret til at vare i under en måned – derefter må de afviste vælge mellem at blive deporteret eller at klare sig selv.

»Regeringen handler – når den tilbyder husly på disse steder med begrænset frihed – ikke i strid med konventionens forpligtelser til at yde omsorg,« skriver rådet bl.a. i sin afgørelse.

To avviste asylsøkere hadde gått til sak mot den nederlandske staten fordi de mente den skyldte dem underhold.

18.790 søkte om asyl i Nederland i 2014. Av dem ble 6.240 avvist.

Institusjoner som FN og Europarådet forsvarer asylsøkere uten vilkår og uten tanke på konsekvensene for vertslandene. Skulle Nederland være forpliktet til å underholde mennesker som har fått avslag er i realiteten asylordningen avskaffet til fordel for fri innvandring. Men det er ikke domstolen enig i:

Raad van State har også konkluderet, at afviste asylansøgere skal samarbejde om udrejse, når de har fået afslag på asyl i Holland. Afgørelsen modsiger både et FN-agentur og Europarådet, som sidste år kritiserede Holland for at frihedsberøve asylansøgere.

 

 

 

http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE8245895/Opsigtsv%C3%A6kkende-dom-OK-at-n%C3%A6gte-afviste-asylans%C3%B8gere-mad-og-husly/