Sakset/Fra hofta

Ved terroraksjonen i Beirut for en tid tilbake, ble den norske statsborgeren Bila Hammoud drept. Men Utenriksdepartementet utsatte å sende offisielle kondolanser til familien fordi de ikke har fått dødsattesten tilsendt fra Libanon.

Lars Gule mener det kan føre til mer ekstremisme:

I følge NRK mener Gule at Bilal Hammouds libanesiske bakgrunn har spilt en rolle i håndteringen av saken, og Gule påpeker at forskjellsbehandling på bakgrunn av nasjonal opprinnelse, etnisitet og kultur, nettopp er definisjonen på rasisme. Han hevder at reaksjonen ville vært en annen dersom offeret hadde vært «Astrid Hansen»:

Den ikke bevisst og den er ikke villet, og det er ikke noen systematisk politikk fra norske myndigheter, men når man ser at dette skjer, må man rette opp feilen så fort som mulig.

Og sier videre:

 at ved å skape et inntrykk av at mennesker har forskjellig verdi – alt etter hvemde er og hvor de kommer fra, nettopp er definisjonen på rasisme:

Det er denne typen hendelser som bekrefter ekstremistens verdensbilde. Og det lokker flere ungdommer inn i ekstreme posisjoner.

Noen av oss vil kanskje si at det et naturlig at vi bryr oss mest om dem som står oss nærmest, ja, ikke bare naturlig, men at det også er en plikt. At det skulle føre til at ungdommer fra en gitt gruppe lettere blir ekstremister, sier vel egentlig mer om den gruppen Lars Gule vil beskytte, enn om norske myndigheter.

Det er merkelig: Mediene/Gule benytter hver eneste anledning til å unnskylde terrorister som angriper vestlige mål. Denne gang er det ved å gi oss skyldfølelse for en mulig forbrytelse mot oss, hvilket gir ordet forebygging en merkelig klang. Potensielle terrorister får her benådning på forhånd. Det er ansvarsfraskrivelse tatt til et nytt nivå, hvor gjerningsmannen blir til offer og det potensielle offeret til årsak og dermed bærer av skylden. Det er den totale nihilisme vi ser demonstrert igjen og igjen, der ondt og godt, forbrytelse og rett blir byttet om. Akkurat det som er terrorens kjerne.