Tavle

I forbindelse arrestasjonene av personene i mullah Krekars nettverk i går, omtaler avisene Carabinieri-enheten Ros konsekvent som antiterrorpolitiet. Det er en overforenkling, gitt at den har flere ansvarsområder – herunder også antimafiaarbeid, noe lesere av italienske aviser vil være kjent med.

Både italiensk og engelsk Wikipedia har brukbare artikler om enheten.