Tatt i betraktning den muslimske befolkningens størrelse har det reist relativt få utenlandsterrorister fra Italia.

Det er ikke opplagt hva dette skyldes, men det er rimelig å anta at grunnene er flere: Muslimske innvandrere er mindre fremmedgjort enn i Frankrike og Storbritannia, mangelfull velferd vanskeliggjør et liv viet til terrorplanlegging, og oppmerksomheten på slike farer har vært høy i minst ti år – tiden som er gått siden den egyptisk-italienske journalisten Magdi Allam skrev utførlig om temaet i boken «Kamikaze made in Europe».

Denne oppmerksomheten resulterer også i høy beredskap hos politi og etterretning.

Italias innenriksdepartement advarte nylig om at havnen i Bari, en av de fire store havnebyene ved Adriaterhavet, har fungert som innfallsport for terrorister som kommer til Italia via Tyrkia og Hellas. Sammenholdt med undersøkelser gjennomført av den regionale antimafia-enheten som viser at asylmottaket i byen har vært tilholdssted for menneskesmuglere, har etterretningstjenesten fått mistanke om at rekruttering av jihadister kan foregå på samme sted.

I den tidligere campingvognleiren ikke mange metrene fra flyplassen bor det ca. 1300 immigranter av forskjellige nasjonaliteter, hvorav de fleste er muslimer. Etterforskere er i ferd med å gjøre grundige kontroller av hver eneste av dem for å finne ut hvor de kom fra, og hvorvidt den virkelige identiteten deres stemmer overens med den oppgitte som fremgår av dokumentene. Ikke bare det: Alle deres aktiviteter blir overvåket. Faren er at det blant de 1300 kan befinne seg personer som kun er der for å verve jihadist-aspiranter.

CARA-Bari-Palese
Asylmottaket i Bari

En fersk kjennelse fra domstolen i Bari bekrefter trusselbildet:

Den 24. september ble det avsagt dommer mot fem medlemmer av en internasjonal islamsk terrorcelle, ledet av den tunisiske imamen ved moskeen i Andria, Hosni Hachemi Ben Hassem, alias Abu Haronne (47). Ifølge undersøkelser gjennomført av en spesialenhet tilhørende det halvmilitære politiet Carabinieri, drev de verving av jihadist-aspiranter i et callsenter. Disse ble siden tatt med til Etna for opplæring og kamptrening. Denne dommen i første instans er en viktig juridisk åpning hva angår sanksjoner mot rekrutterings­aktivitetene, som også foregår via internett. USA har bedt Innenriks­departementet om innsyn i alle dokumentene i saken.

Om man skulle resonnere som en terrorist, ville andre land muligens fremstå som mer lovende med tanke på rekruttering – særlig tatt i betraktning årvåkenheten hos italienske myndigheter som er vant til litt av hvert hva trusler mot samfunnsikkerheten angår.

 

Corriere del Mezzogiorno

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂