Tavle

Svenskekongen ønsker at hoffets eiendommer kan brukes til flyktningemottak.

Kungen är öppen för möjligheten att använda hovets fastigheter till asylboenden.
Statens fastighetsverk (SFV), som äger fastigheterna, är mycket positiva till initiativet.

– Vi är överlag mycket positiva till detta och tycker att det är en jättebra idé att utnyttja lokaler som ändå inte används, säger Johan Zetterberg på SFV:s förvaltningsavdelning.

 

Aftonbladet