Nytt

En dokotorand har forettatt en undersøkelse som viser at folk av tyrkisk og marokkansk avstamning er mer skeptisk til ekteskap utenfor gruppen enn innfødte nederlendere.

«Turkar och marockaner i Nederländerna är mer intoleranta gentemot «vita» holländare än vita holländare är mot turkar och marockaner», säger Jochem Tolsma sociolog på Radboud Universitet Nijmegen . Han kommer att doktorera 28 september för forskning inom etnisk tolerans.

En måttstock som Tolsma använder för att mäta tolerans är hur man ser på giftermål mellan två etniskt skilda grupper. Bland de vita holländarna anser 22 procent att det är «problematiskt till mycket problematiskt» om deras dotter eller son gifte sig med en invandrare. Bland andragenerationens turkar i Nederländerna tycker 32 procent att skulle vara «problematiskt till mycket problematisk» om deras dotter eller son gift sig med en holländare. Bland marockanerna är siffran 25 procent.

Dessutom är både låg- och högutbildade turkar och marockaner lika negativa. «Man kan förvänta sig att de högutbildade skulle få mer och mer positiva kontakter med de inhemska men detta är inte fallet», säger Tolsma till tidningen De Volkskrant.

Invandrare som är högutbildade identifierar sig mer med Nederländerna än de lågutbildade. «Du kan därför känna dig holländsk utan att välkomna ett äktenskap med en holländsk person». Bortsett från detta så har Tolsma konstaterat att personer från Antillerna och Surinam är mer toleranta mot andra grupper än både turkar och marockaner eller de vita holländarna.


Intoleranta invandrare i Nederländerna


Immigrants more Intolerant of Dutch than Vice Versa