Tavle

Nyhetene på TV har i høst vært preget av propaganda for stort flyktningemottak. Det er et tynt utvalg av sendinger påstanden er tuftet på, for det er flere år siden nyhetene på TV ble sett daglig. Men mistanken er sterk om at nyhetene på TV skiller seg lite fra avisene.

I dag fikk jeg tilfeldigvis med meg avslutningen NRK-nyhetene. Det handlet om flyktningenes protestmarsj i Sarpsborg. Justisdepartementet har oppfordret de som klager om å reise hjem.

En «forståsegpåer«, (navn og tittel fikk jeg dessverre ikke notert) uttalte seg om situasjonen. Han etterlyste profesjonalitet. Det var i følge vedkommende ikke bra hvordan departementet hadde opptrått.

Profesjonalitet i Norge er tuftet på å forstå seg i hjel på alle folks følelser og handlinger. Gjengangerne angående flyktninger nå er: De mener det ikke vondt. De er frustrerte. Ingen må kalles lykkejegere. Legger vi ned en god innsats alle sammen vil integreringen gå bra. Vi skal til og med være så profesjonelle at vi kan senke kravene for yrkesdeltagelse i integreringens navn.

På denne måten skal Norge vise profesjonalitet i flyktningemottak, og friste enda flere til å komme for å hjelpe til med avviklingen av Norge.

Det å be misfornøyde folk reise hjem er uprofesjonelt, men er det ikke akkurat det vi gjør med gjester som gjør opprør i våre egne hus?