Innenriks

Heller Somalia enn Vadsø, forkynte Maalim Mohamed (28), som ifjor valgte å reise hjem med «æren» i behold, pluss norsk stønad til å utdanne seg til sivilingeniør i Somalia.

Dette hindrer ikke den fremsynte ordføreren i nabobyen Vardø å etterape Vadsøs «suksess».

– De fleste av oss anså at dette vil bli en tilvekst for Vardø kommune. Kanskje noen vil finne det for godt å bli her, at de finner vardøsamfunnet levelig å bo i. Kanskje det kan være med på å snu fraflyttingstendensen som har vært i mange, mange år, sier ordfører Lasse Haughom (Frp).

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet oppfordret Vardø til å ta imot 45 flyktninger neste tre år, men formannskapet i Vardø stemte for å ta imot 75.

IMG_2196

Vadsø: 68 «asylsøkere» returnerte hjem frivillig ifjor. Blir iveren etter å bygge opp egne hjemland mindre når de får se Vardø?

En vinneroppskrift for Afrikas horn også?

FrP-ordføreren har ledige boliger, skole- og barnehageplasser. Kommunen har også fått innvilget midler til ny psykologstilling.

I tillegg kan Vardø skilte med en spesialenhet i NAV, samt Kontoret for voldsoffererstatning. Byens heksemonument kan derimot skremme nye borgere; selvom Nord-Norge gjorde seg ferdig med heksene på 1600-tallet, er det ikke sikkert det samme gjelder for dagens islam.

Vardø har lenge stått imot asylmottak, som Vadsø fikk i 2006. Isteden håpet Vardø på å bli knutepunkt for oljeutvinningen i Barentshavet/Stokhman. Med fallende oljepriser kom isteden solidariteten med «asylsøkere» over EUs åpne grenser. Høyres representant var den eneste som stemte imot.

– Jeg er ikke imot at Vardø skal vise godhet og solidaritet, men du må ha noe å vise det med, også når tv-bildene roer seg. Hva skal vi by på, vi som ikke har et godt nok tjenestetilbud til dem som bor her engang, spør han, og tenker da spesielt på de knappe ressursene i psykiatrien.

Kommunen klarer dessverre ikke videreutvikle Vardøs mange fortrinn for besøkende, med nasjonalpark, jakt- og fiske, fugletitting og nordlys for turister, samt en dramatisk historie med en mengde tyske kystfort og monumenter over partisanerkrigere, og aller mest – et norsk samfunn i sjarmerernde trebebyggelse, nesten uberørt av tidens tiltagende kaos. Isteden skal Vardøs 2000 innbyggere (inkl. 200 skoleelever) «følge med tiden». Så spørs det hvor mange som vil bli igjen i byen når verden endelig kommer til Verdens Ende, enten de er nordmenn eller «asylsøkere»?

 

www.ifinnmark.no/nyheter/vardo/flyktninger/vil-ta-imot-25-syriske-flyktninger-hvert-ar/s/5-81-122422