Ikke før er tvangsekteskapet mellom Troms og Finnmark vedtatt oppløst, før avfolkingen av Finnmark seiler opp som en sikkerhetspolitisk trussel. Flere reiser nå spørsmålet om Finnmark bør bli en statlig provins heller enn et forgjeldet og folketomt fylke.

Sist ut er finnmarkingen og mangeårig Arbeiderparti-topp, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som ytrer frykt for at Øst-Finnmark kan tømmes fullstendig for folk de neste 80 årene.

– Gjøres ikke noe dramatisk, så dør Nord-Varanger ut, og Finnmark blir fritt for folk med unntak av kanskje noen få sentre, sier Ap-veteran og tidligere finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til VG.

I dag er han partner i Menon Economics, som er engasjert av Varanger-kommunene Vardø, Vadsø, Berlevåg, Nesseby og Båtsfjord.

Ifølge prognosene vil folketallet i disse kommunene falle fra omtrent 12.000 til kun 1.300 om 80 år.

Han sier prognosen er usikker, men understreker at de bygger videre på tall fra Statistisk sentralbyrå. Befolkningen er stabil fram til 2050, men folk blir eldre. Da fødes det færre barn, og folketallet vil falle raskt, om ikke flere flytter inn.

– At det var utfordringer med folketallet i Finnmark, visste jeg. Men at det var så dramatisk, har sjokkert meg. Den eneste måten å løse dette på er at flere flytter til disse områdene, sier Ap-veteranen.

For å få det til vil han doble avskrivningen for studielån til 50 000 kroner årlig og gjeninnføre ekstra barnebidrag for Finnmark og Nord-Troms. I tillegg vil han oppmuntre økt tilflytting fra andre deler av Europa. (NTB)

Schjøtt-Pedersen er ikke alene om å se problemene. Samme kveld som landets nye finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lot seg hylle for oppsplittingen av Troms og Finnmark, ba politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, om at Vedum, finnmarkinger og regjeringen måtte tenke nytt:

Mange vil synes at tiden er inne for at Trygve Slagsvold Vedum tar inn over seg de harde realitetene i Finnmark. Under sitt besøk i Alta og Vadsø mandag er det lite som tyder på at det er tilfelle. I Vadsø hadde finansministeren lånt fylkeshuset til senterpartimøte. Der virket han ifølge NRK mest opptatt av å ta selfie som han kunne triumfere med og sende til Erna Solberg.

Han burde opptrådt med større dybde. For det første er befolkningsutviklingen i Finnmark særdeles dramatisk. I seks av kommunene i Finnmark har det vært færre enn seks fødsler det siste året. Uttynningen er ikke bærekraftig, og det er ikke Finnmark heller, som eget fylke, ut fra generalistprinsippet hvor alle fylkene har ansvar for de samme oppgavene, uavhengig av størrelsen og antall innbyggere.

Fjellheim viser til en rapport fra Menon Economics, der altså den tidligere finansministeren nå er partner. Rapporten ble først omtalt i iFinnmark (betalingsmur) så tidlig som 21. oktober, men det tar som kjent tid før distriktsnyheter når hovedstadsmediene:

Fersk analyse av folketallet sjokkerer ekspertene: – Dette betyr at man rett og slett gradvis dør ut

I Vadsø, Vardø, Berlevåg, Nesseby og Båtsfjord bor det i dag om lag 12.000 personer.

I år 2100 kan tallet ligge på rundt 1.200 personer, skal vi tro en ny og foreløpig upublisert rapport av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Menon Economics. Rapporten er laget på oppdrag fra de nevnte kommunene.

Skjalg Fjellheim bor og jobber i Tromsø, og uttaler seg derfor med tyngde om posører fra sør. Det er ikke bare befolkningsutviklingen som bekymrer, naturlig nok reflekteres den i økonomien:

Det er på tide at landets nye finansminister inntar en mer seriøs tilnærming til utfordringene. Den gjentakende poseringen med en fylkesgrense som svaret på alle problemer begynner å bli lettere pinlig. For å illustrere det kan man like gjerne starte med økonomien: Finnmarkingene gikk inn i sammenslåingen med over dobbelt så høy gjeld per innbygger som Troms. Og slik vil det være når de går ut.

Da vil selvsagt ropene om økte statlige overføringer komme:

Troms-politikerne har ingen planer om å overta gjeld fra et annet fylke. Nye Finnmark blir et gjeldsmareritt, nå roper finnmarkspolitikerne på staten. Ropene kommer på tvers av partiskillelinjer, inklusive Høyre-profilen Jo Inge Hesjevik. Finnmark kommer ikke til å klare å opprettholde tjenestetilbudet innenfor kollektivtransport og videregående skole hvis de skilles ut med økonomien de nå har.

Men hva vil de andre fylkesordførerne i Norge si til særbehandling lengst nord? Det normale er jo at fylkeskommuner som ikke kan svare for sin egen gjeld, blir satt under administrasjon på Robek-listen, det blir hos kommunalministeren.

Fjellheim peker også på muligheten for at Alta, som i protest mot staten og resten av det da sammenslåtte fylket fikk innvalgt en representant på Stortinget, kan komme til å løsrive seg helt fra Finnmark:

Dessuten er situasjonen for Alta helt uavklart. Der blir det nå folkeavstemning om fylkestilknytningen, med uvisst utfall. Flertall for overgang til Troms er ikke utenkelig.

Skjer dét, vil situasjonen for det ennå ikke gjenopprettede fylket bli enda mer dramatisk:

Regjeringen kan selvfølgelig forsøke å kjøpe seg ut av kaoset ved å tilby Alta både penger og fylkeskommunale funksjoner. Men det vil utløse et nytt ragnarok i Vadsø, og da er jo Vedum like langt.

Her er det Fjellheim kommer med sitt råd til Vedum, Støre og stortingsflertallet:

Kanskje det mest fornuftige regjeringen kan gjøre, er å tenke nytt og erklære Finnmark som et statlig protektorat ut fra at bosetting har en særskilt sikkerhetspolitisk begrunnelse, og at fremtiden som fylke ikke er særlig realistisk basert.

Det er radikal politikk. Men da får man kanskje også legitimitet og handlingsrom for å legge til rette for kraftfulle spesialordninger både politisk og økonomisk. Finnmark er for viktig for Norge til å bli kulisse for politisk posering for politikere som vil presse det siste ut av sitronen. Vedum hopper bukk over de største utfordringene.

Dette er et godt råd som også ordføreren i Lyngen (Nord-Troms) var inne på i intervjuet han ga til Document rett etter Stortingsvalget.

Folk har stemt med føttene før, og nå står skriften på veggen.

Finnmark fortjener bedre enn lettvint virkelighetsflukt

 

Les også:

Sameleder Balto tror kobber for 500 milliarder betyr katastrofe

Vedum med klarsignal: – Sett i gang oppløsningen av kommuner

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.