Innenriks

Jan Egeland ønsker seg et kappløp om å hjelpe flest mulig flyktninger. Han mener at Norge har råd til å ta  i mot mange flyktninger.

– Nå må vi få et kappløp om å stille opp mest mulig, ikke et kappløp bort fra et medmenneskelig ansvar for dem som trenger det mest, sier Jan Egeland. Han karakteriserer Siv Jensens Syria-utspill som «uhyre populistisk».

—-

– Det koster å ta imot flyktninger i verdens dyreste og rikeste land. Men det at vi er blitt så rike, er ingen god begrunnelse for at vi skal overlate flyktningemottak til fattige land som mangler alt. At vi har ett av verdens dyreste mottak, betyr ikke at vi kan fraskrive oss ansvar for å ta flyktninger hit. Da må vi heller arbeide for å gjøre dette billigere, sier han.Aftenposten

Samtidig har ikke Oslo råd til å anskaffe seg nye ambulanser.

Tekniske problemer på veien og ambulanser på verksted er hverdagen for ambulansesjåfører i Oslo-området. I vår begynte det å brenne i en ambulanse i Svartdalstunnelen. Bilen fikk store skader.

Men istedet for å erstatte den med en ny ambulanse, ble det brukt 250.000 kroner på å reparere den.

Må kjøre til verksted i stedet for å frakte pasienter
Flere ganger i måneden må ambulansesjåfører kjøre bilene til verkstedet, fremfor å frakte pasienter.

– Jeg har opplevd motorhavari to ganger på veien. Heldigvis hadde jeg ikke med meg pasient, sier ambulansesjåfør Fredrik som har kjørt ambulanse i Oslo siden 2008. Da Osloby var på besøk hos ambulansesentralen på Ullevål i forrige uke, hadde sjåførene der vært uten reservebil i to dager på grunn av verkstedbesøk.Osloby

Les også

-
-
-
-