Tavle

Statsministeren sier at det vil sende et signal til afghanske migranter hvis «noen» sendes til Kabul med fly. Trygve Hegnar forklarer hvorfor det ikke vil ha den tilsiktede virkningen (hvis flyene får lande, da):

La oss dvele ved 100.000 nye flyktninger til neste år. Saksbehandlingstiden kan ta opptil ett år, og kanskje blir 40.000 til slutt (svært usikkert) sendt tilbake til hjemland eller første Schengen-land.

40.000 som skal sendes tilbake fra Norge. Det blir en eventyrlig luftbro til utlandet. Et middels stort fly hver dag, og med en egen politieskorte.

Statsminister Erna Solberg håper det vil skremme en del flyktninger fra Afghanistan fra å komme til Norge hvis vi sender en del tilbake til Kabul, men det spørs om det monner hvis 40.000 skal ut (tilbake) igjen.

Vår påstand er at hverken UDI, politiet eller regjeringen er i nærheten av å ha en beredskap eller kapasitet til å håndtere dette.

Enhver som følger med og behersker de fire regnearter, kan gjøre slike resonnementer i sitt lønnkammer. Bare så synd at ingen personer med disse to kvalitetene finnes i regjeringens rådgiverapparat.

Før italienerne begynte å skyfle folk videre, fikk ulovlige innvandrere som ble utvist fra landet, et papirstykke i hånden med krav om å forlate Italia innen fem dager – noe ingen sørget for at de gjorde, og ingen heller gjorde hvis de ikke ville.

Italienernes kapasitetsproblemer blir våre kapasitetsproblemer. Men deres visshet om at de lever i en farlig og svikefull verden, blir ikke vår visshet sånn helt over natten.

Migrantene vet dette. Og de er ikke godtroende. Derfor gjennomskuer de Ernas bløff. Om Erna skjønner dette, er et åpent spørsmål.

Det hele er sannsynligvis å sammenligne med en slags asymmetrisk krigføring, hvor den parten som i teorien er svakest, er best informert og mest intelligent, mens den teoretisk sterkeste parten er … øh, desorientert.

 

hegnar.no