Kort

Det må finnes en rask løsning på asylkrisen sier Erna Solberg iht NTB/ Dagbladet. Mens hun er i Libanon fortsetter bekymringen å stige i Nord-Norge for hva som er i ferd med å skje. Det at Statsministeren prioriterer å dra til Libanon i stedet for Nord-Norge kan en jo bare registrere, men er det for mye forlangt at Statsministerens kontor holder henne underrettet om hva som skjer i Norge mens hun er borte?