Foto:Norske hærsoldater med AG-3. no.wikipedia.org/creatie commons

Har vi et forsvar som er relevant og dimensjonert for den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er inne i?

Statsminister Erna Solberg skriver i dn.no (bak betalingsmur) at hun ofte møter folk med uro og engstelse over verdens tilstand. Deretter tar hun pennen fatt for å berolige de engstelige.

Men hva gjør hun og de partiene som står bak forsvarsforliket på Stortinget sist høst? Som de sier i Midtøsten – følg med på hva hendene gjør og ikke hva munnen sier.

Beklageligvis er den reformen Statsministeren omtaler på vegne av Regjeringen og forlikspartnerne en reduksjon.

Reduksjoner
Marinen reduseres over noen år til noen fregatter som i følge Riksrevisjonen har begrenset operativ evne, og et antall undervannsbåter som er for få i forholde til havområdets størrelse og oppgavene.

Heimevernet reduseres med 15%, også i de mest utsatte områdene til ordførere og andres fortvilelse.

Hæren er under utredning, til tross for Forsvarssjefens klare anbefalinger kan brigadestrukturen stå for fall. Brigaden i Nord sin operative kapasitet reduseres ved flytting av helikopterne til Rygge for å trygge Storting og Regjering mot terroranslag.

Luftforsvaret fortsetter ufortrødent å forbruke penger og kan ende som den som spiser størstedelen av forsvarsbudsjettet. Forsvarssjefens anbefaling om et balansert forsvar er forlatt.

Så mens Etterretningstjenesten peker på utfordringer i nord, så sender Norge styrker til Baltikum – forstå det den som kan.

Statsministerens illusjoner
Artikkelen er spin på høyt turtall – forhåpentligvis tror ikke Statsministeren på dette selv. Det ville være opplegg til katastrofe – et svekket forsvar, men som blir oppfattet som topp moderne og relevant. Statsministeren har motkrav overfor President Trump under sikkerhetskonferansen i München, så det kan ikke utelukkes at hun tror på eget spin.

Det kan gå mot en verden hvor den enkelte nasjon må være bedre i stand til å ivareta egen sikkerhet.

Hvem vil forsvare noen som ikke er i stand til å forsvare seg selv? For det er vi ikke.