Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt er blant dem som nå kan “redde” Forsvaret i Stortinget, faktisk sammen med blant andre SV.  Foto: Terje Pedersen/Scanpix

Situasjonen er nesten bisarr. Høyre skuffer stort i sin gamle «fanesak» forsvarspolitikken. Nå må utrolig nok Forvaret håpe på reddes av Stortinget og de rødgrønne partiene. Det meste er snudd på hodet.

Fremleggelsen av Forsvarets langtidsplan ble en nokså merkelig seanse. Forsvarsminister Frank Bakke Jensen opptrådte tilsynelatende stolt og fornøyd i den ene kanalen etter den andre, med fagre ord om «økning», «balanse» osv.

Samtidig forsøkte en noe mer betuttet forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen å skjule sin store skuffelse over å bli avspist med noe han vanskelig kan se som annet enn en ren hån mot seg selv og sitt arbeid. Den fremlagte planen medfører at alle hans anbefalinger er mer eller mindre oversett.

Detaljene i denne langstidsplanen for Forsvaret er blant annet beskrevet av Document:

Etter hvert har Forsvarsministerens smil stivnet, mens kritikken har tårnet seg opp.

Ikke minst reageres det kraftig på at den foreslåtte planen har et perspektiv som innebærer at det meste av de skisserte påplusningene først vil finne sted fra 2024.

Det vil i praksis si at planens vesentligste deler skal finansieres av en annen regjering enn den som sitter nå. Alle vet hvordan politikere forholder seg til å bekoste og gjennomføre planer de selv ikke har vært med på å legge. De ender fort i skuffen, eller endres (beskjæres) betydelig.

Det hele kan dermed fortone seg som et luftslott, der Forsvaret er blitt skammelig snytt.

Trolig er forsvarsminister Bakke Jensens bevilgningsønsker blitt kraftig kuttet i en regjering som har prioritert langt mer «interessante» saker. For de fleste av hans regjeringskolleger er adskillig mer opptatt av luftige FN-satsninger, klimaarbeid og innvandringsprosjekter. I tillegg kommer en enorm bistandspost som nå er planlagt ytterlige utvidet.

Forsvaret har aldri vært noen hjertesak for regjeringssjef Erna Solberg. Hun ser trolig på Forsvaret som en kjedelig nødvendighet, noe hun vil bruke minst mulig tid, krefter og penger på.

For Erna Solberg realiserer neppe sine ambisjoner på den internasjonale arena ved å kjøpe stridsvogner og ubåter. Det er er ikke det som skal til for å få en plass i FNs Sikkerhetsråd. Norge blir ikke «humanitær stormakt» ved å bruke milliarder på nye helikoptre. Vi får ikke ros som «internasjonalt klimafyrtårn» ved å investere i luftvernsystemer.

Heller ikke Ernas nærmeste krets, med Jan Tore Sanner, Bent Høie, Torbjørn Røe Isaksen og Ine Marie Eriksen brenner nevneverdig for Forsvaret. Eriksen demonstrerte dette nokså godt da hun tidligere (av uforståelige grunner) var forsvarsminister.

Det er for øvrig ingen grunn til å tro at regjeringspartnerne Venstre og KrF har Forsvaret særlig høyt på sin agenda. De er neppe villige til å kutte i sine pengeslukende klima- og  innvandringsambisjoner for å prioritere eksempelvis et oppgradert og modernisert Heimevern. «Norges interesser kommer i siste rekke», synes å være fundamentet for disse partienes politikk på de fleste områder.

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen har sannsynligvis vært en ensom liten svale som er blitt brutalt overkjørt av andre og «mykere» interesser i regjeringen. Forsvaret er blitt ofret, og Brakke Jensen må ta skylden.

Sviket mot Forsvaret er ganske så formidabelt. Man er milevis unna de anbefalinger forvarssjef Haakon Bruun-Hanssen hadde gitt, anbefalinger som i utgangspunktet innebar et temmelig beskjedent forsvar. Avisen Forsvarets Forum har her beskrevet de ulike, anbefalte alternativene fra  forsvarssjefen.

Høyre var tidligere kjent som selveste «Forsvarspartiet», en garantist for at Forsvarets interesser ble ivaretatt på Stortinget. Dette ser ut til å være snudd på hodet.

Nå er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet som kjemper for mer substans og forpliktelser i Forsvarets langtidsplan. Fremskrittspartiet er også skeptiske til regjeringens forslag, og mener det er for tynt.

I fredagens Dagsnytt 18 på NRK lovet Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt omkamp om dette på Stortinget, og ser for seg en bred flertallsallianse mot regjeringens forslag. Hun antydet også at forsvarsminister Bakke Jensen selv, innerst inne, ville bli mer fornøyd med resultatet av en ny behandlingsrunde enn han er med det forslaget hans selv har vært nødt til å legge frem.

Ekstra pussig blir det når det som tradisjonelt har vært alt annet enn et forsvarsvennlig parti, nemlig SV, melder seg på og krever et mer slagkraftig Forsvar enn hva Erna Solberg kan by på.

«I forhandlingene vil SV kreve at hæren og sjøforsvaret i nord må prioriteres høyere», sier eksempelvis SV-leder Audun Lysbakken til NRK.

Om ikke Erna Solberg selv stusser over det, burde antagelig både Høyrevelgere og tillitsvalgte i partiet tenke litt over at det kan være SV som er med på å rette opp i en langtidsplan som fremstår som åpenbart utilstrekkelig for forsvaret av Norge.

Det er en uholdbar situasjon for Høyre.

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!
Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.