Kort

Det kommunale selvstyre har lenge vært en torn i øyet på de mest migrantvennlige. Nå kan ikke en kommune motsette seg at det åpnes mottak lokalt hvis UDI og en operatør er blitt enige. Det lokale selvstyret er i praksis suspendert.nrk.no

Kommunene kan ikke si nei til å ta imot flyktninger hvis UDI og en driftsoperatør inngår avtale om å opprette mottak. I programmet Debatten kl 2130 forteller ordførere hvordan de opplever situasjonen. Flyktninger står også på dagsorden når Hareide, Støre, Jensen og Solberg kommer i studio.