Innenriks

Paul Bjerke er professor ved Høgskolen i Volda og forskningsleder i De Facto. Han har en fast spalte i Klassekampen, hvor han er tidligere nyhetsredaktør og redaktør. I dag, 5. november, tar han for seg det han mener er en nærsynt kritikk av mediers dekning av asylpolitikken.

Han skriver:

Det har oppstått en underlig diskusjon rundt omtalen av flyktninger i norske medier. Ifølge en pussig ny allianse av Facebook-Høyres (abdiserte?) sjefideolog Kjetil Rolness og fagbladet Journalistens redaktør Helge Øgrim slipper flyktningene og asylsøkere altfor lett unna med de underligste historier uten å bli utsatt for kildekritikk…..norske politisk korrekte journalister er godtroende, naive, slappe eller gud vet hva i sine møter med flyktningstrømmen.

Bjerke er opptatt av at flyktningen kommer fra områder som er ødelagt på grunn av vestens innblanding, og at medienes rolle bør være å fokusere på de årsakene, ikke å «bruke stadig skrinnere tid og ressurser på å kontrollere flyktningenes historie.» Han hevder at deres eneste mulighet til å komme til Vesten er som asylsøker, og at historiene de presenterer derfor er nødt til å bli tidvis fantastiske.

For det finnes, etter Bjerkes oppfatning, en historisk parallell; innvandringen til USA:

Norge hadde i 1850 1,5 millioner innbyggere. I løpet av det 19. århundret reiste 800 000, altså et antall tilsvarende halve befolkningen, til USA. Norge var ikke i krig, unionstida med Sverige var på mange en tid med framgang og vekst. Likevel dro unge, sterke menn fra hele Norge med båt til USA for å forsøke å skaffe seg et bedre liv og det bedre utkomme. (Det kostet en årslønn).

De kom til et land der det bodde noen fra før. Men innbyggerne ble jagd vekk for å gi plass til de hvite immigrantene.

Som vi fortsatt ser på som initiativrike forbilder.

Det er på tide å peke på et poeng Bjerke og hans åndsfeller glatt hopper bukk over; nemlig hvem som er dagens indianere. Det kan være at Bjerke mener at det er vår plikt og oppgave å overlate landet til vår tids innvandrere, men jeg tror ikke at han mener at USAs behandling av indianerne er et eksempel til etterfølgelse, men slik går det når man gjør alt for å få ligningen til å gå opp.

På den annen side er det liten grunn til å tvile på at Bjerke og co mener at vi fortjener samme skjebne som USAs indianere, dagens innvandrere har etter Bjerkes oppfatning en moralsk legitimitet den etnisk norske befolkningen mangler: vi har undertrykt og ødelagt og fortjener ikke annen skjebne enn den vi har påført alle andre.

Hva våre barn skal ha gjort, som gjør at de fortjener samme skjebne, sier Bjerke ingenting om.

 

 

Wikipedia er påfallende tynne i omtalen av venstresidens leading lights:

Han var ansatt som nyhetsredaktør i Klassekampen fra 1985 og som ansvarlig redaktør i samme dagsavis fra 1995 til 1997.

Bjerke var i studietiden leder av Norges Kommunistiske Studentforbund og aktiv i AKP(m-l).

Ingenting om stridigheter i tiden i avisen eller som leder for NKS og AKP(m-).