Kort

VG får flyktningestrømmen til å høres ut som en økonomisk gullgruve. Små kommuner opplever at de får flere arbeidsplasser og dermed skattebetalere. Kommuner med akuttplasser får utbetalt vertskommunetilskudd.VG

Hvorfor er det positivt at veksten er forankret i overføringer fra staten og ikke i økt produktivitet? I hvilken grad vil flyktningene bidra økonomisk til fellesskapet over tid?

Er vekst det nye ordet for nedgang?

Flere småkommuner opplever økt vekst og flere arbeidsplasser på grunn av flyktningkrisen. Sykepleier Maria Mosserud (48) er en av dem som har fått jobb.

—-

– Flere som har vært arbeidsledige har nå fått jobb, det betyr at vi får flere skattebetalere i kommunen. Vi er kjempeglade for ringvirkningene dette får for oss, sier ordføreren.

—-

Alle kommuner som oppretter akuttplasser mottar fullt vertskommunetilskudd per flyktning av UDI, og alle kostnader knyttet til avtalene blir derfor dekket. Råde er langt fra den eneste kommunen om tjener penger på den rekordstore flyktningstrømmen inn til landet.