Innenriks

Avisen Klassekampen hevder at de har gode nyheter; en ny doktorgrad viser at integreringen lykkes, at den er bedre enn sitt rykte.

Barna til innvandrere klarer seg langt bedre enn foreldrene i utdanning og arbeid, det viser avhandlingen til Are Skeie Hermansen, og han mener at krisebeskrivelsene av integreringen må korrigeres. Han peker på at barn av innvandrere er på full fart inn i middelklasseyrkene og har langt høyere sysselsetting og inntekt enn sine foreldre.

Avisen «glemmer» å stille spørsmål ved Hermansens premisser. Av utspill på twitterkonto virker det som han er trygt forankret på venstresiden. Skepsis vil nødvendigvis ramme en forskning som innfrir de forventninger den politiske korrekthet stiller. Resultatene stemmer ikke med empirien i f.eks Danmark der resultatene til muslimske barn ligger under ikke-muslimske og danskes. Rapportene fra Oslo-skolen om hvordan barn med stor minoritetsovervekt får fri fra nasjonale prøver, stemmer heller ikke. Synkende snitt er gjennomgangsmelodien. Hvordan kan Hermansen komme til stikk motsatt resultat?

Han sier til Klassekampen at «en avgjørende lakmustest for hvordan langsiktig integrering er hvordan barna av innvandrere klarer seg over tid, og funnene gir grunn til optimisme.»

Men det er viktig å være oppmerksom på at Hermansen har studert situasjonen for barn av de store gruppene som kom til Norge på 1970- og 1980-tallet. Det betyr at grupper med integrasjonsproblemer, som deler av innvandrerne fra Somalia, ikke er med i materialet.

De viktigste funnene er at etterkommere av innvandrere opplever en solid oppadgående sosial mobilitet.

Klassekampens reportasje sier ingenting om barna av innvandrere, og da med tanke på muslimske sådanne, har en annen holdning til jøder og andre vantro, sharia, kvinner, ekteskap mellom innvandrerkvinner og etniske nordmenn, vold osv enn foreldregenerasjonen. Av en eller annen grunn synes ikke Klassekampen at slike spørsmål er relevante. Men det gir grunn til bekymring at holdninger ikke er en del av variablene når en sier noe om hvorvidt integreringen er vellykket eller ei. Jeg vil anta at for de fleste nordmenn, handler integrering om mer enn arbeid og lønnsnivå.

Men venstresidens fyrtårn mener nå engang at mennesket lever av brød alene, og da blir jo slike betraktninger irrelevante.