Nytt

Mennesker som er påført skuddskader øker i Sverige. I 2014 ble grensen på 100 personer brutt. Antallet som ble drept av skudd er også rekordhøyt.

Samtidig tegnes det et bilde av et Sverige med mindre vold enn før. Eksperter mener at gangstermiljøene ikke har hatt den nedgangen i vold som andre miljøer i landet har hatt. Mange skyteepisoder skjer på offentlig sted.

Med andre ord: Sverige blir stadig et tryggere og fredeligere land hvor det blir stadig mer utrygt å ferdes på offentlige steder.

BROTT. Antalet människor som sköts till döds 2014 var det högsta på 15 år och antalet skottskadade var över 100, visar nya siffror från Socialstyrelsen.
– Fler mord med skjutvapen sker på allmänna platser och har kriminella förtecken, säger kriminologen Mikael Rying.
Bilden av samhället är motsägelsefull. Det dödliga våldet minskar liksom våldet generellt. Samtidigt sköts 25 människor till döds förra året, den högsta siffran under hela 2000-talet.
Nu visar färska siffror från Socialstyrelsen att även antalet skottskadade ökade 2014. Summerar man antalet skottskadade i sluten- och öppenvård landar siffran på 101 personer som vårdats för skottskador förra året, jämfört mot 82 skottskadade 2013.

Aftonbladet