Kort

Kjetil Rolness svarer Aksel Braanen Sterris i hans angrep på Rolness for forsvaret av Hege Storhaug. Dagbladet