Nytt

Edward Snowden har latt seg intervjue av BBCs Peter Taylor og avslører at NSA og dets britiske motstykke GCHQ kan bruke smarttelefoner til avlytting, selv om den er skrudd av.

En variant av programmet Smurf gjør det mulig å skru på telefonen og lytte på hva som blir sagt. En annen gir eksakt stedsbestemmelse og mulighet til å følge dine bevegelser.

At Snowden avslører dette vil mange se som berettiget: Det er riktig at folk blir klar over de teknologiske mulighetene og kan stille spørsmål til politikerne om lovligheten av overvåkingen. Hvem har gitt systemene denne adgangen? Er den regulert? Under overoppsyn?

Men så gikk Snowden over til å fortelle om GHHQs infiltrasjon av CISCO-switchere i Pakistan, og det var langt mer tvilsomt. Pakistan er arnested for terror og jihadisme. Storbritannia har helt legitime grunner til å kartlegge hva som foregår. Myndighetene er ikke til å stole på.

Hva var poenget med å avsløre denne hemmeligheten?

Er du en forræder mot ditt folk, spurte Taylor.

Det ville ikke Snowden gå med på.

– Men jeg er kanskje en forræder mot regjeringen som har brutt sin pakt med folket, svarte Snowden.

Det holdt ikke helt.