Kort

De siste syv dagene har 6 826 personer søkt asyl i Sverige. På onsdag søkte 1 297 personer asyl, hvilket hittil er det høyeste antallet asylsøkere på en dag. Migrationsverket