Nytt

Majoriteten av asylsøkerne som kommer til Norge har vært i flere europiske land før de søker om asyl her. Halvparten kommer med buss, de fleste turene var organisert og nesten alle har brukt falske papirer, skriver Aftenposten.

Om lag 8 millioner innvandrere uten opphold er på reise gjennom Europa, men Schengen-reglene om fri ferdsel gjør at vi vet lite om hvordan asylstrømmene fungerer.

I samarbeid med 27 EU-land gjennomførte derfor norsk politiet før jul operasjon «Aphrodite». Hensikten var å undersøke reiserutene til innvandrere uten lovlig opphold i Europa. Tolv norske politidistrikter deltok og gjorde kontroller ved flyplasser, veier og havner.

I løpet av kontrollene i to uker i november sjekket politiet ekstra nøye 55 personer – 13 prosent av ankomstene. For Norges del var resultatet entydig. De fleste asylsøkerne kommer til Norge fra andre EU-land, noe som gjør at mange egentlig burde søkt asyl i et annet land. Halvparten kommer med buss og de fleste turene var organisert.

Nær samtlige asylsøkere har brukt falske dokumenter eller blitt pågrepet uten. I 2011 søkte rundt 9.000 personer asyl i Norge.

Aftenposten: «Nazim» angrer dypt på at han søkte asyl i Norge

Dagens Næringsliv: Reiser Europa rundt før de søker asyl i Norge