Den historiske erfaringen viser at det kun er et lite mindretall av personer som har verdsatt friheten høyere enn tryggheten og komforten, sier den britiske skribenten Douglas Murray fra talerstolen på Christiansborg.

De ti årene som er gått siden offentliggjøringen av Muhammed-karikaturene, har med all mulig tydelighet vist oss at mesteparten av pressefolkene, politikerne, kunstnerne og medlemmene av the establishment er feiginger, oppsummerer han. Folk som roser hverandre for sitt mot, rygger når situasjonen krever en modig, konkret handling, og henfaller til å late som noe annet.

Murray kritiserer politikere og myndigheter for å konsentrere seg om «secondary problems», og gir selv eksempler:

Når Tommy Robinson lager bølger med sin aktivitet i English Defence League (EDL), er man mest opptatt av å stoppe kjeften på en som mest av alt er en budbringer om alvorlige problemer. Ikke desto mindre er det Robinson som blir gjenstand for endevending av livet sitt med sikte på å skaffe ham rettslige problemer. Hvorfor blir lignende ting aldri gjort mot muslimske ekstremister, som er et langt verre «primary problem» enn Robinson?

I Tyskland sier Merkel at Pegida har «kalde hjerter». Hvorfor sier hun aldri det om islamister? Resultatet er det Murray kaller «an incredibly slow movement towards the truth». Sannheten er omtrent det siste folk er interessert i.

(Det er fristende å legge til: Hvis man oppgir både frihet og sannhet, kunne man ikke da like godt konvertere til islam, som representerer den eksakte motsatsen til begge deler? Kanskje ikke, for det ville innebære at man rent faktisk tok et standpunkt.

Lunkenhet er naturligvis ikke noe nytt i menneskehetens historie. I «Den guddommelige komedie», hvor Dante plasserer menneskeheten i de forskjellige dødsrikene etter forgodtbefinnende, lar han ikke de lunkne slippe inn i helvete, men henviser dem til et ikke-sted utenfor straffens og pinselens rike, som etter hans oppfatning står i stil med deres ikke-liv.)