Under tiårsmarkeringen for Muhammed-karikaturene i København i fjor høst, pekte den engelske kommentatoren Douglas Murray på et fenomen som etterhvert er blitt så vanlig at det bør gis status som sosiologisk lovmessighet.

De siste årene, mener Murray, har vist at nesten alle medlemmene av offentligheten er feige. De unnlater å gripe fatt i de primære problemene, fordi dette krever mot og uunngåelig gjør at en blir våt på bena. De er derimot flinke til å gripe fatt i de sekundære problemene som bare er mindre viktige konsekvenser av de primære, for dette krever intet mot og ødelegger ingen hyklersk fasade.

Som eksempler pekte han på Tommy Robinson, ex-English Defence League, og den tyske Pegida-bevegelsen. Hvorfor blir aldri de muslimske ekstremistene som har ansporet deres engasjement, noen gang gjenstand for en tiendedel av den kritikken og de ubehagelighetene som offentlighetens posører øser over henholdsvis Robinson og Pegida?

I vårt eget land er det svært lett å se at offentlighetens hyklere heller kaster seg som gribber over Hege Storhaug, enn å konfrontere islamister. Det hun sier er i en slik grad et potensielt sekundært problem, at det må blåses opp til det absurde, mens det primære ikke nevnes engang.

Men fenomenet griper om seg. Det siste nå er at mange er helt fra seg fordi en gruppe som kaller seg Soldiers of Odin, patruljerer gatene i norske byer. Men dette er også er sekundært problem. I fravær av ulovligheter fra de marsjerendes side er det sågar også et potensielt sekundært problem.

Det primære problemet er kombinasjonen av politiressurser som ikke er på høyde med behovet, og en følelse av offentlig utrygghet. Hvorfor kan det ikke spores noe tilnærmelsesvis like brennende engasjement for disse tingene?

Nettavisens meningsmåling om de marsjerende viser klart at leserne er mer opptatt av det primære problemet enn det sekundære.

For the talking heads er det motsatt. Det er noe ynkelig ved et land hvor den offentlige feigheten er så omseggripende og allestedsnærværende.