Nytt

Klassekampens lørdagsnummer vier seks sider til assyrernes skjebne i Midtøsten og deres frykt for fremtiden som flyktninger i Sverige, dessuten en side til et intervju med filosof Gunnar Skirbekk som peker på at velferdsstaten ikke kan overleve fri flyt av mennesker samt to sider til en reportasje fra IS-hovedstaden Raqqa.

Men reportasjen fra assyrerne i Sverige er den som gjør mest inntrykk, for dette er et møte med mennesker som vet hva islam er, det er mennesker som i over tusen år prøvde å leve under et muslimsk herredømme, og som først fikk sin frihet da Sverige fra 1967 tillot assyrere å bosette seg der.

Da assyrerne kom til Sverige, bosatte de seg i Södertälje. Det startet som arbeidsinnvandring, senere som flyktninger, og i dag bor det ca 30 000 assyrere i byen, noe som utgjør en tredel av byens befolkning.

Men nå har frykten grepet taket i de svenske assyrerne. Deres gamle fiender er i ferd med å ta dem igjen, og Klassekampens journalist Line Madsen Simenstad lar assyrerne fortelle uten å moralisere, det finnes ikke antydning til et politisk korrekt bakteppe, snarere tvert imot.

Erkebiskop Dioscoros Benjamin Atas, som kom til Södertälje på 80-tallet fordi han ikke fikk praktisere troen sin i Tyrkia, forteller til Klassekampen at det hver dag kommer flyktninger til kirken deres som ber om hjelp:

-Vi gir det vi kan. Vi hjelper dem med språket, eller vi gir dem penger, de kjenner seg hjemme her i kirken.

Men han er svært bekymret for den økende muslimske innvandringen, og sier:

-Nå må det ikke komme flere muslimer hit.

Han mener muslimene ikke klarer å integrere seg i det svenske samfunnet, selv om også assyrere som har bodd i Sverige i 40 år fortsatt ikke har lært seg svensk.

Andre assyrere var enda mer direkte om den muslimske faren, og sier:

De kaster assyrere ut av flyktningebåtene, de er farlige.

En mann sier til Line Madsen Simenstad:

Europa må bygge murer av titan rundt hele kontinentet. Ikke en eneste muslim burde slippe inn i dette landet. De ødelegger deres sivilisasjon. Vi er ikke rasister, men vi har levd med muslimene. Vi vet hva vi snakker om. De tolererer ikke andre religioner. Det er det vi har flyktet fra.

At han også uttrykker sympati med Anders Behring Breivik velger jeg å tolke som et signal på den frykten de lever under. 250 000 assyrere ble myrdet av Tyrkia under første verdenskrig, det er mennesker fra et prøvet folk som uttaler seg.

Sverige praktiserer for tiden åpne grensers politikk, og hevder at det er det eneste moralsk riktige. Ordføreren i Södertälje, Boel Godner (Soc) hyller den, og da Klassekampen peker på at mange assyrere er skeptisk til at det kommer så mange muslimer til byen, svarer hun:

De som akkurat har kommet hit, bærer med seg den redselen, men det pleier å gå seg til. Her i Sverige skal alle kunne bo sammen.

Slik svarer en politiker som kun tenker ut fra ideologisk fasttømrede modeller. Det forklarer bakgrunnen for hva som skjer, men viser at begrepet moral blir uten innhold, for i svenske politikeres virkelighet eksisterer det ingen moralske absolutter eller konstante holdepunkter, det eneste som betyr noe er retten til fri flyt og troen på seg selv.