Per Anders Madsen i Aftenposten beskriver situasjonen for jøder i Europa. Spesielt tar han for seg den sydsvenske byen Malmö. Jødene i Malmö utsettes for trakassering og hatvold fra muslimske ungdommer.

Madsen frykter at dette jødehatet dysses ned. Han beskriver muslimene som sårbare. Denne sårbarheten gjør det vanskelig å ta et oppgjør med jødehatet.

Madsen oppfordrer hele det sivile samfunnet å ta del i holdningskampen mot antisemittismen.

Det som ikke nevnes er frykten som nå er i samfunnet. Kritiserer folk islam blir de tildelt diagnosen islamofob. De vet også at det finnes en risiko for at man havner i bråk med de som føler seg krenket av kritikk, og det er vel ingen som blir så lett krenket som mennesker med muslimsk bakgrunn. Det vil si: hvis muslimene blir krenket, så risikerer vi at noen voldelige som ikke har noe med islam å gjøre, kommer og ordner opp. Det er i hvertfall slik politikerne forholder seg til situasjonen. Vold, trakassering og hat har ikke noe med islam å gjøre, forteller de oss.

Den gruppen som i hovedsak ser ut til å stå bak jødehatet er på mange måter utpekt til vår tids jøder. Utrolig nok.

For et par år siden skapte jødiske familier i Malmø overskrifter fordi de ikke orket det økende hatet og flyttet til Israel. For et par uker siden dokumenterte «Uppdrag Granskning» på svensk tv hvordan jøder i samme by utsettes for trakassering og hatvold ved at reporterne iført kippa og davidstjerne oppsøkte innvandrerdominerte deler av byen. Motivet som de muslimske ungdommene oppga for utskjellingen, var Israels rolle i Palestina-konflikten.

Faren er at slik antisemittisme dysses ned. Et oppgjør er for vanskelig og ubehagelig, fordi det ville innebærer at man må rette søkelyset mot uakseptable holdninger blant innvandrerungdom som selv er sårbar og ofte marginalisert.

Tausheten er rasismens følgesvenn.
Den jødiske minoriteten skal ikke stå alene, vi må alle vise klar støtte, skrev statsminister Erna Solberg (H) på Holocaustdagen 27. januar. På en dramatisk måte har drapene og angrepet mot synagogen i København aktualisert oppfordringen.

Taushet har alltid vært rasismens og antisemittismens trofaste følgesvenn og kan også berede grunnen for copycat-terror. Likegyldighet gir en beskyttelse hatkriminalitet ikke må få.

Derfor er det også mot tausheten og likegyldigheten den brede holdningskampen må føres.

Den avsluttende setningen står på trykk i Aftenposten 16.februar, men er kuttet ut i nettutgaven.

Derfor er det også mot tausheten og likegyldigheten den brede holdningskampen må føres, en holdningskamp hele det sivile samfunn må ta del i.

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Europas-joder-mer-utsatt-7902005.html

Les også

-
-
-
-
-