Nytt

På grunn av menneskestrømmen til Tyskland overveier både forbunds­regjeringen og regjeringene i tyske delstater nå å løse innkvarterings­problemet med tvangsutleie av tomme bygninger, skriver Frankfurter Allgemeine.

Dette går frem av et dokument utarbeidet av en arbeidsgruppe utgått fra flere delstater, som det tyske allmenn­kring­kastings­selskapet ARD har fått tilgang til.

En hastelov som tar sikte på tvangsutleie først og fremst av tomme bygninger benyttet til inntektsgivende formål, er under utredning. Også eneboliger kan med det omfattes av loven.

Hus- og grunneier­foreningens talsmann Kai Warnecke stiller seg avvisende til bruk av tvangstiltak. CDU-politiker Erika Steinbach sier at dette ville være en ekspropriasjon og kaller det «et galt signal».

Motstanden mot denne ideen vil formodentlig bli massiv, men spørsmålet huseiere nå vil stille seg, er hvilke nød- eller beredskapslover som kan komme til anvendelse på et noe senere tidspunkt – ikke nødvendigvis bare i Tyskland. I Sverige har lignende tanker vært luftet. Med en kombinasjon av vedvarende mennesketrafikk og åpne grenser, kan det samme i prinsipp skje hvor som helst.

 

Frankfurter Allgemeine