Nytt

Det krever en viss masochistisk standhaftighet å ta innover seg det som skjer i det europeiske galehuset om dagen, så en kan ikke få med seg alt. Det er likevel bemerkelsesverdig når Tysklands visestatsminister Sigmar Gabriel uttaler at Tyskland godt kan ta imot en halv million «flyktninger» hvert år.

Gabriel er ikke i tvil om at Tyskland kan håndtere en halv million flyktninger hvert år og legger til at landet kan ha kapasitet til enda mer. Årsaken til det er at Tyskland «uten tvil er et økonomisk sterkt land», som han formulerer det, og viser til at Tyskland derfor er villig til å ta imot mesteparten av flyktningene og migrantene som ankommer verdensdelen.

Men den økonomiske styrken avhenger i stor grad av at folk arbeider. Også i Tyskland er sysselsettingsgraden for personer fra Afrika og Asia adskillig lavere enn hos majoritetsbefolkningen.

Tyskernes politikk har også konsekvenser for resten av unionen:

Gabriel understreker at resten av Europa også må bidra for å håndtere bølgen av migranter og flyktninger som tar seg inn i de 28 EU-landene fra Midtøsten og Afrika.

Men etter en tid vil jo ikke det lenger være opp til de andre landene, selv om de skulle stritte imot til å begynne med, for med tyske dokumenter i orden vil de nyankomne også kunne nyte godt av prinsippet om fri bevegelighet, med mindre flere land etterhvert skulle ønske å avvikle denne grunnleggende EU-ordningen.

Foruten økt EU-skepsis risikerer tyskernes fremste eksportvare med andre ord å bli parallellsamfunnene som deres lederskap nå ivrer etter å bygge hjemme hos seg.

Sikkerhetstrusselen følger med på det islamske lasset («Germany! Germany! Allahu Akbar!«), men hvem tenker vel på det når det er gått noen måneder siden avisene snakket om terrorfaren, og togterroren tross alt ble avverget omtrent samtidig som det pågående dramaet begynte på grensen mellom Hellas og Makedonia?

Budapest

På vei fra Budapest til Tyskland – en siste hilsen: Dø

VG/NTB  Snaphanen