Tavle

Det er babyboomen for 25 år siden som presser boligprisene, sier administrerende direktør Terje Halvorsen i DNB Eiendom til Dagens Næringsliv. Han fortsetter: Det er 7000 flere 25-åringer i Norge enn for to år siden. Disse er med på å presse opp boligprisene. Babyboom? Men, vent nå litt, at det er blitt flere 25-åringer i Norge betyr ikke nødvendigvis at de er født her. Terje Halvorsen ser ikke ut til å ha fått med seg at innvandring er en medvirkende faktor i presset på boligprisene.

En årsak til fortsatt høy temperatur i boligmarkedet er babyboomen for 25 år siden.

– Av en eller annen grunn ble det født veldig mange barn for 25 år siden. I 2013 var det 64.000 25- åringer. I 2015 er det nær 71.733.  For 3-4 år siden merket utdanningsinstitusjonene det, og nå skal 25 åringene ut i boligmarkedet, sier Halvorsen.

Var de 64.000 personene som var 25 år i 2013 født i Norge? Vi spør ettersom Halvorsens forklaring er babyboomen.

Modern-Baby-Boom

85% av 25-åringene er født i Norge

Ifølge Ifølge SSBs tabell 09745 så ble det i Norge født 57526 barn i 1988 (25 åringer i 2013). Hvis vi for letthets skyld sier at alle levde opp så burde det vært 57526 25-åringer i Norge i 2013. Men de er blitt til 64.000 ifølge Halvorsen. De ekstra 6474 må i så fall skyldes innvandring ettersom de ikke ble registrert født her i 1988.

I 2015 er det blitt enda flere 25-åringer. Hele 71733, ifølge Halvorsen i DNB. Men SSB fastslår at det bare ble født 60939 barn i 1990. Vi har, i løpet av de siste to årene, fått en økning på 10794 25-åringer som ikke var født i landet.  

Det korrekte ville selvfølgelig ha vært å si at presset på boliger hovedsakelig skyldes innvandring og ikke babyboomen for 25 år siden.

– Prispresset i byene er enda sterkere enn før. Urbaniseringen øker, og det bygges bare halvparten av de boligene som behøves, sier Halvorsen.

SSB kunne også den 20. august informere om at Oslo har et innenlandsk flytteunderskudd. Men Oslos befolkning øker for hvert år. Det kan bare bety at befolkningsøkningen og hovedgrunnen til presset i boligmarkedet skyldes innvandring.  Ihvertfall i hovedstaden. I andre kommuner jobbes det iherdig med å få bosatt asylsøkere. Og det presset vil alle partiene, bortsett fra Frp, øke med beslutningen om å ta imot 8000 til.

Fleire flytta frå enn til Oslo

Oslo hadde eit innanlandsk flytteunderskot som var større enn flytteoverskotet frå utlandet. Flytteunderskot hadde også Oppland, Sør-Trøndelag, Troms og Finnmark, medan dei andre fylka, og Akershus særskild, hadde flytteoverskot.

Hvorfor er det aldri interessant å forske på hvorfor nordmenn flytter ut av Oslo?