Innenriks

Kjetil Lund mener at Politiets Sikkerhetstjeneste pisker opp terrorfrykten og overvåker muslimer på en måte som vekker motstand blant muslimer. Disse grove påstandene fremsetter han både i en ny bok om politiledelse etter 22. juli og til Nina Johnsrud i Dagsavisen.

Lund omtaler «uroen» alle kjenner på. Han mener at denne er skapt av PST og at PST spiller på den.

– Uroen drives opp av stadige utspill og oppslag i symbiose mellom PST, politikere, media og publikum – bistått under tida av såkalte terroreksperter som kontinuerlig slår fast at trusselen fra radikaliserte islamister er økende.

Uttrykk som «drives opp» og «utspill», «oppslag» og «såkalte terroreksperter» insinuerer at det ikke er reelle trusler det handler om, men orkesterte. Nina Johnsrud stiller aldri Kjetil Lund det opplagte spørsmål: Mener du at terrorfrykten er skapt bevisst? Er ikke truslene reelle?

Lund antyder at PST utnytter situasjonen til å utvide fullmakter, som under bevæpningen sommeren 2014.

– I tillegg får vi stadig mer konkrete terroralarmer, senest sommeren 2014. Vi fikk bevæpning av politiet som følge av den, skriver Lund…

Det er klassisk venstreradikal taktikk å mistenkeliggjøre alt sikkerhetsmyndighetene gjør. Lund sier ikke at trusselen sommeren 2014 var skapt, men at den ble utnyttet.

Men så:

– Disse utspillene har utvilsomt atskillig å gjøre med PSTs egen redsel. Man er redd for kritikk, ikke minst etter 22. juli 2011, skriver Lund, som mener alle involverte parter ønsker å ha «ryggdekning» hvis et angrep inntreffer.

Var terrortrusselen sommeren i fjor et «utspill»? Nina Johnsrud spiller på lag med Kjetil Lund og går god for hans manipulering med språket når hun ikke konfronterer ham på dette punkt.

Det er en merkelig formulering å si at PST trapper opp sikkerheten for å ha ryggdekning, når de vil avverge en terrorhandling. Er det PST som er kyniske eller Kjetil Lund? Skulle de ofret borgernes sikkerhet på Kjetil Lund og venstresidens politiske alter? Det er det Dagsavisen og Lund antyder.

Martin Bernsen svarer Lund:

– Lund er for demokratiet, men hva er det verdt uten sikkerhet? Kan vi leve med et terrorangrep der mellom 50 og 100 mennesker dør, spør Bernsen, som minner om at PST ikke lever sitt eget liv.

– Vi opptrer på vegne av demokratiet, får lovpakkene fra de folkevalgte og blir kontrollert av EOS-utvalget, sier han.

Lund har gitt navn til kommisjonen som gransket de hemmelige tjenesters overvåking av venstresiden. Han synes å sitte fast i en tidslomme der muslimene har tatt venstresidens plass. Ellers mener han nå som før at vi er på vei mot en overvåkingsstat, men hvordan han vil løse terrortrusselen sier han ikke. Svaret synes å være at den må vi leve med.