Ubaydullah Hussain har sluppet ut av varetekt, selv om han fortsatt er siktet for trusler. Det første han gjør når han kommer ut er å gjenta truslene på sin facebook-side, og navngi den andre journalisten, som ikke har ønsket å stå frem.

Navnet og truslene ligger fortsatt på Hussains facebookside. Det er utrolig at ikke facebook har slettet dem. Det kan umulig være tillatt å fremsette konkrete trusler mot en persons liv og sikkerhet på den måten Hussain gjør?

Hussain gjør et nummer av å offentliggjøre hvem den andre journalisten han truer er. Det er lite poeng å hemmeligholde navnet all den stund det ligger ute på nettet. Tvert om kan oppmerksomhet bidra til årvåkenhet rundt journalisten.

Advokat Jon Christian Elden sier til NRK.no at hans klient ikke har kommet med nye trusler. Hussains trusler er umiskjennelige og konkrete.

Han hisser seg voldsomt opp over at Aftenposten-journalisten har skrevet at Arfan Bhatti er i Syria, når han selv har publisert bilder av seg selv på facebook med kalasjnikov på grensen mellom Afghanistan og Pakistan. What difference does it make?

 

E-post som kan fengsle en muslim i det «demokratiske» landet Norge:Til Andreas Bakke Foss, Aftenposten:Hvilken beviser har du på at Arfan Bhatti er i Syria? Ditt svin. Måtte Allah sin forbannelse ramme deg i denne verdenen og i det hinsidige. Alt du skriver i din artikkel er LØGN. Dine journalistiske egenskaper og kilder er elendige.Når du skriver løgner og ting som er uriktig så gjør du den

muslimske befolkningen SINNA. Både kjente og ukjente muslimer har reagert STERKT på din artikkel. Akkurat som du har gått inn i privatlivet til våres brødre, kan noen gå inn i privatlivet ditt. Ditt overtråkk er så grovt ved denne artikkelen at du bør være bekymret for din sikkerhet. Etter et par tastetrykk på nettet eller en telefon til et kontaktnettverk, er det veldig enkelt for folk å finne ut hvor du oppholder deg. Resten av historien kan du tenke deg selv.

DETTE ER IKKE EN TRUSSEL, ADVARSEL ELLER EN SKREMME-MAIL, JEG OPPLYSER DEG BARE OM FORHOLDENE SOM KAN OPPSTÅ GRUNNET DIN LØGNAKTIGE ARTIKKEL. EI HELLER OPPFORDRER JEG TIL DETTE. MEN DERSOM NOE SKJER MED DEG, VIL JEG SMILE HELE VEIEN TIL BEGRAVELSE.

JEG KREVER AT DU FJERNER DEN ARTIKKELEN UMIDDELBART OG KOMMER MED EN OFFENTLIG BEKLAGELSE. DERSOM DETTE IKKE SKJER, VIL DU BLI ANMELDT FOR Å HA KOMMET MED URIKTIGE OPPLYSNINGER OG SKREVET OM BHATTI UTEN BEVIS PÅ HVOR HAN ER. ANMELDT TIL POLITIET OG TIL BRØDRENE.

Ubaydullah Hussain, e-posten er ikke skrevet på vegne av Profetens Ummah.

Dagens understatement fra Elden:
Forsvarer John Christian Elden benekter at Hussain har kommet med nye trusler. Han mener Hussein kun har stilt spørsmål ved om et demokrati kan tåle det han ble fengslet for.
Hussain gjentar også trusselen mot Nina Johnsrud, som ikke er så eksplisitt:
E-post som kan fengsle en muslim i det «demokratiske» landet Norge:
Til Nina Johnsrud, Dagsavisen:

Artikkelen er mottatt av både kjente og ukjente brødre, og den er IKKE godt mottatt.
At du har snoket i folks privatliv har satt sinnene i kok og du må ikke bli overrasket dersom noe eller noen dukker opp i privatlivet ditt også!
Med ord eller handlinger, det vet ikke jeg!

Dette er ikke en trussel, kun nyttig informasjon til ditt eget beste.

Ubaydullah Hussain
Profetens ummah

Profetens ummah vil gjerne være bad guys. Nå har de søkt sammen med Akthar Chaudrys UK4sharia:

Sannheten er at det offisielle Norge ikke aner hvordan de skal takle disse «guttene». Hussain stikker fingeren i øynene på politi, påtalemyndighet og presse, og man reagerer defensivt.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂