Arfan Bhattis forsvarer Jon Christian Elden har fått gjennomslag for at det å skyte på en privatbolig med automatvåpen ikke er et drapsforsøk hvis gjerningsmannen sjekker boligen på forhånd. Lagmannsretten frafalt onsdag tiltalen for drapsforsøk.

Det var et menneske i boligen som Arfan Bhatti skjøt mot i 2006. Hun kunne blitt drept. Bhatti har følgelig ikke sjekket godt nok. At retten i det hele tatt kan godta en slik begrunnelse er hinsides enhver rettfølelse. Den som skyter mot et hus med våpen er ansvarlig for følgene. At det vitterlig befant seg et menneske beviser at det nettopp er en drapstrussel å skyte mot et bolighus.

Frifinnelsen av Bhatti er pervertert justis.

Det er bare det siste i en rekke frifinnelser av Bhatti som sett i sammenheng må betegnes som et omvendt justismord: offeret er fru Justitia og dermed tryggheten til samfunnet og den alminnelige borger.

Man skal heller ikke se bort fra at behandlingen av Bhatti er blitt fulgt nøye av USA og Israel.

Arfan Bhatti ble den første som ble siktet etter den nye terrorloven: avlytting av bil og telefon viste at han planla et angrep mot den israelske og amerikanske ambassaden. Ut fra tidligere hatefulle uttalelser om jøder og Israel, og pågripelse i Tyskland med manualer for håndholdte raketter, ble truslene tatt alvorlig. Men de respektive ambassader ble ikke varslet. Den amerikanske skal ha reagert kraftig på dette.

Men Bhatti ble arrestert og avisene kunne bringe utskrift av samtalene der planene ble drøftet.

Men da saken kom opp ble Bhatti ikke siktet etter terrorparagrafen. Derimot for delaktighet i skyting mot den jødiske synagogen. Dette ble imidlertid klassifisert som skadeverk, ikke terror.

Det innledet en nedskalering av tiltalen mot Bhatti som nå gjør at det ikke er igjen noenting av tiltalen mot ham.

Det er nettopp ved å legge alle brikkene etter hverandre at man ser den politiske røde tråden i saken: elementer er unnvikelse, opportunisme, og frykt. Man tror man kan unnfly realitetene ved å omdefinere virkeligheten.

Bhatti satt tre år i varetekt. Han ble dømt til inntil åtte års forvaring for fire drapsforsøk. Disse ble han frifunnet for i februar 2009, men nå ble han dømt for det femte drapsforsøket som tidligere var frafalt.

Det er dette femte drapsforsøket – skuddene mot huset til T5PC-toppen, som han nå er frikjent for. Aktor Kristian Nicolaisen ønsker å endre tiltalen til trusler, men om han får gjennomslag gjenstår å se.

Uansett er det et ynkelig resultat påtalemyndigheten står igjen med.

Man trenger ikke spekulere i konspirasjon eller påvirkning. Det er slik visse konsensuspregede politiske forestillinger gir seg utslag i praksis. Men saken og personen det dreier seg om er av et slikt kaliber at knefallet og den villede blindhet er skrikende. Det er en pris å betale for en slik unnfallenhet. Norsk anseelse i utlandet og borgernes sikkerhet får unngjelde.

Det hjelper ikke akkurat at Bhatti den senere tid er blitt streng muslim.

Bhatti føler han han spillerom overfor både myndigheter og medier. Han var en av organisatorene bak den truende demonstrasjonen mot Dagbladet på Universitetsplassen. Han har siden skrevet i VG at han føler seg urettferdig behandlet av pressen som nevner ham som tidligere terror-tiltalt.

SKUP-konferansen i Tønsberg synes det var grunn til å invitere ham til en konferanse. Bhatti har rettspsykiatriske vurderinger som skulle tilsi en viss varsomhet.

Det er ikke bare domstolenes vurdering det er noe i veien med.

Blant andre Islamsk Råd Norge så med undring og vantro på at norske journalister hausset opp Bhatti.

Bhatti er frifunnet for drapsforsøk på T5PC-topp

Arfan Bhatti

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂